Buddha Spa Music, Vol. 3/5 (บรรเลงเพื่อสมาธิ และปฏิบัติธรรม) - ่JINGPING

Buddha Spa Music, Vol. 3/5 (บรรเลงเพื่อสมาธิ และปฏิบัติธรรม)

่JINGPING

  • Genre: Chinese
  • Release Date: 2012-12-16
  • Explicitness: notExplicit
  • Country: USA
  • Track Count: 4
  • ℗ 2012 Ocean Media

Buddha Spa Music, Vol. 3/5 (บรรเลงเพื่อสมาธิ และปฏิบัติธรรม) ◷ preview

Title Artist Time
1
ปรัชญาปารม ่JINGPING 14:17
2
บทเพลงเจ้า ่JINGPING 14:48
3
กายประสานเ ่JINGPING 5:35
4
จุดธูปถือด ่JINGPING 5:58

Comments